Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It differs from the preceding one in that

it is taking place under state sponsorship and is an integral part of the

nationalization of that state. Secondly, unlike the previous stage, which

coincided with the general European phenomenon of the “invention of

tradition” and the development of nations, the present stage is unfolding

in an era of globalization, the fading of cultural boundaries, and the

large-scale aggression of international forms of mass culture.

По-украински

Це відрізняється від передування один в цьому

це має місце під державною фінансовою підтримкою і є складником

націоналізація цієї держави. По-друге, на відміну від попередньої стадії, яка

співпадає із загальним Європейським явищем "Винахід

традиція" і розвиток націй, справжня стадія відкривається

у ері глобалізації, зникнення культурних меж, і

великомасштабна агресія гравця збірної утворюється з масової культури.