Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

10.3 Закладка центров, марок и реперов
10.3.1. Земляные работы при закладке центров и реперов, а также рытье канав и траншей для маркировки знаков должны производиться в соответствии с требованиями раздела 3.3 настоящих Правил.

10.3.2. Закладка центров полигонометрии и реперов в грунт должна выполняться после тщательной рекогносцировки, предусматривающей их расположение в наиболее безопасных местах.

10.3.3. Места закладки знаков в грунт в населенных пунктах должны быть согласованы с соответствующими управлениями городского хозяйства (горводопровод, электросеть и др.) с получением письменного разрешения. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины залегания коммуникаций.

10.4.4. В случае необходимости производства работ по закладке центров и реперов на проезжей части улиц и площадях города место работы должно быть огорожено и обеспечено дорожными знаками Госавтоинспекции "Прочие опасности" с обязательным согласованием мест закладки и

По-украински

10.3 Закладка центрів, марок і реперів
10.3.1. Земляні роботи при закладці центрів і реперів, а також ритті канав і траншей для маркіровки знаків повинні робитися відповідно до вимог розділу 3.3 справжніх Правил.

10.3.2. Закладка центрів полігонометрії і реперів в грунт повинна виконуватися після ретельного рекогносцирування, що передбачає їх розташування в найбільш безпечних місцях.

10.3.3. Місця закладки знаків в грунт в населених пунктах мають бути погоджені з відповідними управліннями міського господарства (горводопровод, електромережа та ін.) з отриманням письмового дозволу. До дозволу має бути прикладений план (схема) з вказівкою розташування і глибини залягання комунікацій.

10.4.4. У разі потреби виробництва робіт по закладці центрів і реперів на проїжджій частині вулиць і площах міста місце роботи має бути обгороджене і забезпечене дорожніми знаками Державтоінспекції "Інші небезпеки" з обов'язковим узгодженням місць закладки і