Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


the people of united states are a mixture of many different nationalities. the united states is often called a big melting pot of countries . in a melting pot different metals are melted together to make a new metal. the united states is like a meltin pot for people. in the past people from many different european countries came to the US and made one country out of many . in one city you can find people whose parents or great-grandparents came from china africa south america southeast asia and many european countries. there different people brought a wonderful mixture of customas and traditions to their new land . the german brought christmas trees the iish- st.Patrick`s day celebrations the scots halloween

По-украински

люди сполучених держав - суміш багатьох різних національностей. сполучені держави часто називається ділком melting країн . у інших горщика металах melting розтоплюються разом, щоб зробити новий метал. сполучені держави подібний до meltin горщика для людей. у минулих людей від багатьох різних european країн прибув в АМЕРИКАНСЬКИЙ і зробив одну країну з багатьох . у одному місті ви можете знайти людей, чиї батьки або великі дідусі і бабуся прийшли від china africa південь america на південний схід asia і багато european країн. там різні люди приводили дивовижну суміш customas і традиції до їх нової землі . german приніс різдвяні ялинки iish- -й.Day святкування Патріка шотландський halloween