Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Билет№1
1.ГРИБИ ОРГАНИЗМИ

1. Клеточное строение организмов. Клетка – единица строения каждого
организма. Одноклеточные организмы, их строение и жизнедеятельность.
Многоклеточные организмы, возникновение в процессе эволюции клеток,
разнообразных по форме, размерам и функциям. Взаимосвязь клеток в
организме, образование тканей, органов.2. Сходное строение клеток растений,
животных, грибов и бактерий. Наличие плазматической мембраны, цитоплазмы,
ядра или ядерного вещества, рибосом в клетках всех организмов, а также
митохондрий, комплекса Гольджив клетках растений, животных и грибов.
Сходство в строении клеток организмов всех царств – доказательство их
родства, единства органического мира.3. Различия в строении
клеток:отсутствие целлюлозной оболочки, хлоропластов и вакуолей с клеточным
соком у животных, грибов;отсутствие в клетках бактерий оформленного ядра
(ядерное вещество расположено в цитоплазме), митохондрий, хлоропластов,
комплекса Гольджи.4. Клетка – функциональная единица живого.

По-украински

Квиток№1
1.ГРИБИ ОРГАНИЗМИ

1. Клітинна будова організмів. Клітина - одиниця будови кожного
організму. Одноклітинні організми, їх будова і життєдіяльність.
Багатоклітинні організми, виникнення в процесі еволюції клітин
різноманітних за формою, розмірам і функціям. Взаємозв'язок клітин в
організмі, утворення тканин, органів.2. Схожа будова клітин рослин
тварин, грибів і бактерій. Наявність плазматичної мембрани, цитоплазми
ядра або ядерної речовини, рибосом в клітинах усіх організмів, а також
мітохондрій, комплексу Гольджив клітинах рослин, тварин і грибів.
Схожість у будові клітин організмів усіх царств - доказ їх
спорідненості, єдності органічного світу.3. Відмінності у будові
клеток:отсутствие целюлозної оболонки, хлоропластів і вакуолей з клітинним
соком у тварин, грибів;відсутність в клітинах бактерій оформленого ядра
(ядерна речовина розташована в цитоплазмі)мітохондрій, хлоропластів
комплексу Гольджи.4. Клітина - функціональна одиниця живого.