Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Серед різноманіття цих видів є рослини, здатні накопичувати за вегетаційний період достатню кількість кормової маси, вони більш посухостійкі, не вибагливі до солонцюватих грунтів, стійкі до витоптування при випасі тварин, відрізняються різними строками стиглості, задовільно відростають після використання травостою.
Тому відбір і введення в культуру перспективних форм дикоростучих рослин-ендеміків має значний інтерес для практичного кормовиробництва при відновленні фітоценозів. Це дасть можливість збагатити флору природних кормових угідь південного степу України, створити на їх основі стійкі рослинні формування пасовищно-сінокісного

По-русски

Среди многообразия этих видов есть растения, способные накапливать за вегетационный период достаточное количество кормовой массы, они более засухоустойчивы, не прихотливы к солончаковатым почвам, стойкие к истаптыванию при выпасе животных, отличаются разными сроками спелости, удовлетворительно отрастают после использования травостою.
Потому отбор и введение в культуру перспективных форм дикоростучих растений-эндемиков имеет значительный интерес для практического кормопроизводства при возобновлении фитоценозов. Это даст возможность обогатить флору естественных кормовых угодий южной степи Украины, создать на их основе стойкие растительные формирования пастбищно-сенокосного