Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the 19th century, it was fashionable to use the names of jewels.flowers and months of spring (Pearl,Rosemary and April)
In the 20th century,TV and cinema have influenced the choice of first names (Cary, Marilyn , Meryl).
The tradition of last names started with the Romans,who used family names to create more specific identities.The practice caught on in England during the Middle Ages,when people needed to them selves apart from all the other Johns and Marys running around.People carried thes further durinh the 16th centuey in England by taking middle names

По-украински

У 19-ом столітті, це було фешенебельно, щоб користуватися іменами коштовних каменів.квітки і місяці весни(Перли, Розмарі і квітень)
У 20-ом столітті, ТБ і кіно мають вплинув на вибір імен(Збірка рішень канцлерського суду, Marilyn, Meryl).
Традиція прізвищ була запущена з римлянами, які користувалися сімейними іменами, щоб створити більше специфічних ідентичностей.Практика упіймала в Англії впродовж середніх віків, коли люди були потрібні їм себе не кажучи вже про увесь інший Johns і Marys, що обертається.Люди несли thes подальший durinh 16-й centuey в Англії, беручи середні імена