Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The former Central Asian republics of the Soviet Union now form five independent countries - Kazakhstan, Tajikistan. Uzbekistan, Turkmenistan, and Kyrgyzstan (Figure 4.35). In 2001, Kazakhstan was the largest of the five countries in area and 9th in the world, but Uzbekistan had the most people (Figure 4.36). These countries have similar landlocked situa-tions, arid or semiarid climates, and Muslim faith of many of their peoples. The subregion's fertile river valleys of the Amu Darya and Syr Darya, are one of the cradles of human civi-lization. They played important roles in the trading of goods and ideas from the time of the earliest civilizations in Mesopotamia, China, and the Indus River valley. Straddling old trade routes between east and west, most notably the Great Silk Road (see Figure 4.4), great cities such as Bukhoro (Bukhara) and Samarqand (Samarkand) (Figure 4.37) emerged.

During the 700s and 800s, Bukhoro became one of the leading centers of learning, culture, and art in the Muslim world. Its grandness rivaled the other Muslim cultural centers of Cordoba (Spain). Baghdad (Iraq), and Cairo (Egypt). Some of Islam's greatest historians, geographers, astronomers, and other scientists came from the area. In the late 1300s, Timur (Tamerlane) emerged as the dominant leader in Central Asia and conquered lands far to the west, south, and east. Within his vast empire, Samarqand served as his capital. A new flow¬ering of culture began as numerous scholars and artisans came to reside here. Timur's grandson was one of the world's first great astronomers. Literature flourished and great reli¬gious structures and palaces were built.

По-украински

Колишні Центральні Азіатські республіки Радянського Союзу зараз формують п'ять незалежних країн - Казахстан, Таджикистан. Узбекистан, Туркменістан, і Киргизстан(Фігура 4.35). У 2001, Казахстан був найбільшим з п'яти країн в області і 9-м у світі, але Узбекистан мав найбільше людей(Фігура 4.36). Ці країни мають не що має виходу до морю подібний situa-tions, посушливі або semiarid клімати, і Мусульманська віра багатьох з їх народів. Subregion родючі річкові долини Amu Дарина і Сирдарья, - одна з колисок людського civi-lization. Вони грали важливі ролі в торгівлю товарів і ідей від часу самих ранніх цивілізацій в Месопотамії, Китаї, і долині індської Річки. Коливаючись між старих торгових маршрутів між сходом і на захід, найбільш виключно Велика Шовкова Дорога(см Мал. 4.4), великі міста як наприклад Bukhoro(Бухара) і Samarqand(Самарканд) (Фігура 4.37) з'явилися.

Впродовж 700-х і 800-х, Bukhoro став одним з лідируючих центрів вивчення, культура, і мистецтво в Мусульманському світі. Його грандіозність конкурувала інші Мусульманські культурні центри Cordoba(Іспанія). Багдад(Ірак), і Каїр(Єгипет). Деякі з найбільших істориків Ісламу, географів, астрономів, і інші учені прийшли від області. У кінці 1300-х, Timur(Tamerlane) з'явився як домінуючий лідер в Центральній Азії і завоював землі далеко до заходу, півдня, і на схід. В межах його великої імперії, Samarqand служив його столицею. Нове потік¬ering культури почався, оскільки численні учені і ремісники прийшли прожити тут. Онук Timur був одним зі всесвітніх перших великих астрономів. Література повторний літій¬gious структури, що процвітають і великі, і палаци були будувався.