Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Офіційно винахідником комп’ютерної миші вважається (та таким і є насправді) Даг Енгельбарт (Douglas або Doug Engelbart). Інженерна кар’єра Дугласа почалася в 1948 році після закінчення Університету штату Орегон в одній з лабораторій, що згодом ввійшла в склад NASA. Саме там аж до 1955 року він займався радарними системами, перш за все — системами відображення інформації. Зрозуміло, що тоді зображення на екран виводилось без цифрової обробки. І можливо, що саме Енгельбарту першому спало на думку об’єднати комп’ютер з екраном для виведення інформації та оцифрованих зображень. Зараз нам це здається тривіальним, але тоді до широкого розповсюдження дисплеїв залишалося ще років із 10.

Саме тоді Енгельбарту довелося зіткнутися із суровою реальністю життя. Ідеї талановитого вченого та інженера, що на десятиліття випередили свій час, не могли бути зрозумілими іншим. Даг Енгельбарт з сумом згадує, як він бився, намагаючись пояснити свої погляди на комп’ютер іншим, у різних інстанціях, але

По-русски

Официально изобретателем компьютерной мыши считается (но таким и есть в действительности) Даг Енгельбарт (Douglas или Doug Engelbart). Инженерная карьера Дугласа началась в 1948 году после окончания Университета штата Орегон в одной из лабораторий, что впоследствии вошла в состав NASA. Именно там вплоть до 1955 года он занимался радарными системами, прежде всего - системами отражения информации. Понятно, что тогда изображение на экран выводилось без цифровой обработки. И возможно, что именно Енгельбарту первому спало на мысль объединить компьютер с экраном для выведения информации и оцифрованных изображений. Сейчас нам это кажется тривиальным, но тогда к широкому распространению дисплеев оставалось еще лет из 10.

Именно тогда Енгельбарту пришлось столкнуться с суровой реальностью жизни. Идеи талантливого ученого и инженера, что на десятилетие опередили свое время, не могли быть понятными другим. Даг Енгельбарт с грустью вспоминает, как он бился, пытаясь объяснить свои взгляды на компьютер другим, в разных инстанциях, но