Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

# www.studzona.com # www.studzona.com # www.studzona.com # www.studzona.com #
И. Роберт
Современные
информационные
технологии
в образовании:дидактические проблемы;
перспективы использования
МОСКВА
"Школа-Пресс"
1994
ВВЕДЕНИЕ
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатизации.
Информатизация общества — это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. Информатизация общества обеспечивает:
• активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, и научной, производственной и других видах

По-украински

# www.studzona.com # www.studzona.com # www.studzona.com # www.studzona.com #
И. Роберт
Сучасні
інформаційні
технології
у освіті:дидактичні проблеми;
перспективи використання
МОСКВА
"Школа-прес"

ВВЕДЕННЯ
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.
Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності у сфері громадського виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної і обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:
- активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкарському фонді, що постійно розширюється, і науковою, виробничою і інших видах