Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Часть 3. Средние века
Глава 4. МЕДИЦИНА ПЕРИОДОВ РАННЕГО (V—X вв.) И РАЗВИТОГО (XI—XV вв.) СРЕДНЕВЕКОВЬЯ


Термин «средние века», точнее «средний век» (лат. medium aevum), возник в Италии в XV—XVI вв. в среде гуманистов, которые отделили таким образом свое время от истории древнего мира.

Средние века явились временем становления, развития и упадка феодализма. В разных регионах земного шара феодальный строй зарождался и развивался неодновременно, поэтому хронологические рамки средних веков (так же, как и других периодов истории) являются весьма условными. Так, в Западной Европе началом средних веков и феодализма считается 476 г. — год падения Западной Римской империи. В странах Востока феодализм зародился значительно раньше. В Китае он укреплялся в III в., в странах Закавказья — в IV в., в Византии и государствах Средней Азии — в VII в. На Руси феодальный строй начал формироваться в IX в.

В Европе эпоху средневековья условно делят на три периода: раннее средневековье (V—XI

По-украински

Частина 3. Середні віки
Глава 4. МЕДИЦИНА ПЕРІОДІВ РАННЬОГО (V - X вв.) І РОЗВИНЕНОГО (XI - XV вв.) СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


Термін "середні віки", точніше "середнє століття" (лат. medium aevum), виник в Італії в XV - XVI вв. у середовищі гуманістів, які відокремили таким чином свій час від історії стародавнього світу.

Середні віки стали часом становлення, розвитку і занепаду феодалізму. У різних регіонах земної кулі феодальний лад зароджувався і розвивався неодночасно, тому хронологічні рамки середніх віків (так само, як і інших періодів історії) є дуже умовними. Так, в Західній Європі початком середніх віків і феодалізму вважається 476 р. - рік падіння Західної Римської імперії. У країнах Сходу феодалізм зародився значно раніше. У Китаї він зміцнювався в III ст., в країнах Закавказзя - в IV ст., у Візантії і державах Середньої Азії - в VII ст. На Русі феодальний лад почав формуватися в IX ст.

В Європі епоху середньовіччя умовно ділять на три періоди: раннє середньовіччя (V - XI