Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The government of all autonomous communities must be based on a division of powers comprising:
• a Legislative Assembly whose members must be elected by universal suffrage according to the system of proportional representation and in which all areas that integrate the territory are fairly represented;
• a Government Council, with executive and administrative functions headed by a president, elected by the Legislative Assembly and nominated by the King of Spain;
• a Supreme Court of Justice, under the Supreme Court of the State, which head the judicial organization within the autonomous community.

По-украински

Уряд усіх автономних суспільств має бути грунтований на розділенні повноважень, що охоплюють:
- Законодавчі Збори, чиїх членів повинне вибрати універсальне право голосу згідно з системою пропорційного представлення і в якому усі області, які об'єднують територію, справедливо представлені;
- Урядова Рада, з адміністративними і адміністративними функціями, очоленими президентом, вибраним Законодавчими Зборами і висуненим Королем Іспанії;
- Верховний Суд Правосуддя, під Верховним Судом Держави, яка головний судова організація в межах автономного суспільства.