Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворухнеться, ані загуркотить. Дивишся і не знаєш, іде чи не йде його велична широчінь, і здається, неначе увесь вилитий він із скла і неначе блакитний дзеркальний шлях, без міри в ширину, без кінця в довжину, плине і в'ється по зеленому світу. Любо тоді й жаркому сонцю глянути з височини і опустити промені у холод скляних вод, і прибережним лісам яскраво відбитися у водах.

Зеленокудрі! Вони припали разом з польовими квітами до вод і, схилившися, дивляться у них — і не надивляться, і не намилуються світлим образом своїм, і посміхаються до нього, і вітають його, киваючи гіллям. Всередину ж Дніпра вони не сміють глянути: ніхто, крім сонця й блакитного неба, не дивиться туди. Мало який птах долетить до середини Дніпра. Розкішний! Нема рівної йому ріки на світі.

Микола Гоголь

По-английски

Wonderful Dnepr in calm weather, when freely and fluently rushes through the forests and mountains complete water it. Neither ворухнеться nor will begin to rumble. Look and does not know, goes or does not go him majestic open space, and it seems, as though all is outpoured he from glass and as though blue mirror way, without a measure in a width, endlessly in length, flows and curls on the green world. Expensive then and to glance a hot sun from sublimity and put rays into the cold of glass waters, and to the off-shore forests brightly reflected in waters.
Зеленокудрі! They dropped together with the field flowers to waters and, bending, look for them - will not and see a lot, and will not gaze at heart's content light character by it, and smile to him, and welcome him, nodding гіллям. Inward Dnepr they do not dare to glance: nobody, except a sun and blue sky, does not look there. A small what bird will fly so far to the middle of Dnepr. Luxurious! There is not the equal to him river in the world.
Mykola Гоголь