Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Architecture is one of the oldest art forms. It dates from prehistoric and is found in almost all societies. For example, the ancient Greeks stressed discipline and harmony in life, and so they created an architectural style that was balanced and orderly. The Middle ages was a period of deep religious faith in Europe. Like the Greek temple, the medieval cathedral was intended to inspire a mood of reverence among worshipers.

По-украински

Архітектура - те, що один з найстарішого мистецтва формує. Це датує від доісторичного і знаходиться майже в усіх суспільствах. Наприклад, древні грецькі мови підкреслювали дисципліну і гармонію в житті, і так вони створили архітектурний стиль, який був балансним і правильно. Середні віки був періодом глибокої релігійної віри в Європу. Подібно до Грецького храму, середньовічний собор намірилося надихнути настрій поваги серед прихожан.