Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.12.2013 № 966

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 лютого 2014 р. за N 327/25104

Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Е.

По-русски

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

от 19.12.2013 № 966

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины

25 февраля в 2014 г. за N 327/25104

Об утверждении Правил охраны труда во время работы с инструментом и устройствами

В соответствии со статьей 28 Закона Украины "Об охране труда" и Указа Президента Украины от 24 декабря 2012 года N 726 "О некоторых мероприятиях по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила охраны труда во время работы с инструментом и устройствами, которые добавляются.

2. Государственной службе горного наблюдения и промышленной безопасности Украины в установленном порядке:

1) обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины;

2) внести приказ к Государственному реестру нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Е.