Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

1. Галузь застосування

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (далі - Правила) визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду (далі - трубопроводи), і обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно від їхньої відомчої приналежності і форм власності.

1.1. Правила встановлюють вимоги до:

- трубопроводів пари з робочим тиском пари (далі - надлишковий тиск) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см);

- трубопроводів гарячої води з температурою води вище 115 град.C;

- редукційно-охолоджувальних пристроїв і колекторів, що є складовою частиною трубопроводу.

1.2. Всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила, діляться на категорії та групи, що зазначені в таблиці 1.

По-русски

Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пары и горячей воды
1. Отрасль применения
Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пары и горячей воды(дальше - Правила) определяют требования относительно проектирования, изготовления, монтажа, налаживания, эксплуатации, диагностирования, ремонта и реконструкции трубопроводов, которые транспортируют водяной пар или горячую воду(дальше - трубопроводы), и обязанности для всех министерств и других органов исполнительной власти, а также объединений, учреждений, организаций и предприятий - независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.1. Правила устанавливают требования к:
- трубопроводов пары с рабочим давлением пары(дальше - избыточное давление) больше 0,07 МПа(0,7 кгс/кв.см);
- трубопроводов горячей воды с температурой воды выше 115 град.C;
- редукционно-охладительных устройств и коллекторов, которые являются составной частью трубопровода.
1.2. Все трубопроводы, на которые распространяются эти Правила, делятся на категории и группы, которые отмечены в таблице 1.