Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английскиA HUMOROUS LOOK AT STEREOTYPES
What the British think of Americans...
British people have mixed opinions about the Americans, reflecting the close but sometimes troubled relationship between the two nations. When people get to know Americans as individuals they have a lot more respect and affection for them than the popular, rather negative, stereotype.
For many British people the US is associated with power in international politics, Hollywood, money and violence. But although Americans belive they rule the world, few of them know much about outside the US. The British think that money matters more than anything else to Americans. They do not really approve of this and do not like brash (= too public) displays of wealth.

По-украински

ГУМОРИСТИЧНІ ДИВЛЯТЬСЯ НА СТЕРЕОТИПИ
Що британці думають про американців...
Британські люди змішали думки про американців, відбивши закриття але іноді турбував стосунки між двома націями. Коли люди дізнаються американці як індивідууми вони мають багато більше поваги і прихильність для них, ніж популярніше, швидше негативний, стереотип.
Для багатьох Британських людей США асоційовані з владою в міжнародній політиці, Голлівуді, грошах і насильстві. Але хоча американці живо вони управляють світовими, трохи від них знають багато що за межами США. Британці думають, що питання грошей більш ніж що-небудь ще до американців. Вони дійсно не схвалюють цього і не подобаються ламкі(= занадто громадський) покази багатства.