Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Перспективи української економіки в 2011 році

У 2011 році українську економіку, за прогнозами аналітиків чекають неоднозначні часи. Тенденції до відновлення економічного зростання, макроекономічної стабілізації і фінансового оздоровлення будуть поєднуватися з серйозними викликами світового та внутрішнього характеру. Висхідний тренд ВВП, швидше за все, не призведе до зростання реальних доходів населення з-за специфіки соціальної політики Кабміну.
Надмірна залежність країни від іноземних джерел фінансування, незрозумілі інвестиційні перспективи, погіршення рейтингу економічної свободи, високий рівень корупції - все це буде стримувати процес виходу з кризового стану.
Прогнози уряду, опозиції і аналітиків щодо розвитку економічної ситуації в поточному році дещо відрізняються. Влада в особі прем'єр-міністра Миколи Азарова, малює райдужні перспективи і звітує про остаточне подолання кризи і побудові надійного фундаменту для прискореного розвитку. Темпи зростання ВВП очікується на рівні 4

По-английски

Prospects of the Ukrainian economy in 2011

In 2011 the Ukrainian economy, ambiguous times expect on the prognoses of analysts. Tendencies to proceeding in the economy growing, macroeconomic stabilizing and financial making healthy will combine with the serious calls of world and internal character. The ascending trend of GDP, probably, will not result in the increase of the real incomes of population from the specific of social policy of Cabinet of ministers.
Excessive dependence of country on foreign sourcings, incomprehensible investment prospects, worsening of rating of economic freedom, high level of corruption is all will restrain the process of exit from the crisis state.
Prognoses of government, opposition and analysts in relation to development of economic situation in a passing year some differ. Power in the person of prime minister Mykola Azarov, draws iridescent prospects and reports about the final overcoming of crisis to the construction of reliable foundation for speed-up development. Rates of increase of GDP expected at the level of 4