Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

This article was originally published in the Encyclopedia of Microbiology published by Elsevier, and the attached copy is provided by Elsevier for the author's benefit and for the benefit of the author's institution, for non-commercial research and educational use including without limitation use in instruction at your institution, sending it to specific colleagues who you know, and providing a copy to your institution’s administrator.

По-украински

Ця стаття була спочатку видана в Енциклопедії Мікробіології, виданої Elsevier, і прикладена копія забезпечена Elsevier для вигоди автора і для вигоди від установи автора, для непромислового дослідницького і освітнього використання, у тому числі без використання обмеження в інструкції у вашій установі, відправляючи це специфічним колегам, яких ви знаєте, і забезпечуючи копію до адміністратора вашої установи.