Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски
It is also important to buy recycled products.For example, in the United States you can buy recycled paperWe should all look for recycled products when we go to the store.Whet new homes and buildings are built, the trees that are removed are replanted in parks and on college campuses.The children from Green Schools help replant these trees.What can you do to protect the environment?Look at what you throw away and try to throw away less.Try to reuse products and don't litter.We all need to work together to keep our world green!

По-украински

Також важливо купити повторно використану продукцію.Наприклад, в сполучених штатах ви можете купити повторно використаний paperWe повинен цілком шукати повторно використану продукцію, коли ми йдемо в магазин.Нові будинки точки і будівлі є будувався, дерева, які переміщені, пересідають в парки і на college університетських містечках.Діти від Зелених Шкіл допомагають пересаджують ці дерева.Що можете ви зробити, щоб захистити довкілля?Подивіться на те, що ви відкидаєте і пробуєте відкинути менше.Пробуйте використовувати багаторазово продукцію і не підстилати.Нам усім треба працювати разом, щоб тримати нашу світову зелень!