Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Russia Cyprus DTT and the Removal of Cyprus from the Black List
It is a common secret that Cyprus is one of the most attractive countries to do business globally. Its tax \"benefits\" include the lowest Corporate Income Tax (CIT) within E.U. (10%), tax free treatment of incoming dividends, zero withholding tax for payments to non-resident shareholders, creditors and licensors; no capital gains tax is levied on the disposal of either shares or property situated outside Cyprus unless the company holds immovable property situated in Cyprus and it enables the establishment of Trusts for inheritance, wealth protection, financial planning, unanimity and other purposes.

По-украински

Російський Кіпр DTT і Переміщення Кіпру від Чорного Списку
Це - загальна таємниця, що Кіпр - одна з найпривабливіших країн, щоб вести бізнес глобально. Його податок \"виплати\" включайте самий нижчий Корпоративний Податок(КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЗ ТЕХНОЛОГІЇ) на Прибуток в межах E.U. (10 безкоштовного режиму оподаткування дивідендів, що поступають, нульового відмовляючого податку для оплат до акціонерів нерезидента, кредиторів і ліцензіарів; ніякий податок на приріст капіталу стягується на розташуванні або розділяє, або майно розташувало за межами Кіпру, якби тільки компанія тримала нерухоме майно розташованим в Кіпрі і це дозволяє установу Довіри для спадкоємства, захисту багатства, планування фінансів, одностайності і інших цілей.