Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В НОРВЕГИИ.
В большинстве стран и во всех развитых государствах в 90-е годы прошли реформы образования под лозунгом- образование в XXI веке (тенденции, вызовы, приоритеты). Изменения, внесенные в образовательное законодательство, перенастроило образование на развитие в новых глобальных политических, социально-культурных, экономических условиях.
В европейских странах, США, Канаде, Австралии законодательно (в рамочной форме) рассмативаются основные положения, касающиеся целей образования, его структуры, организации, типов общеобразовательных учреждений. Законодательные условия обеспечивают реализацию образовательной политики, взаимодействие установленных принятых регуляторов, требований и свобод. Устанавливаются нормы сертификации образования, ответственности участников образования, управления образованием в условиях расширения прав и обязанностей преподавате¬лей

По-украински

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА
У ОБЛАСТІ ОСВІТИ В НОРВЕГІЇ.
У більшості країн і в усіх розвинених державах в 90-і роки пройшли реформи освіти під гаслом- освіта в XXI столітті (тенденції, виклики, пріоритети). Зміни, внесені в освітнє законодавство, перенастроювало освіту на розвиток в нових глобальних політичних, соціально-культурних, економічних умовах.
У європейських країнах, США, Канаді, Австралії законодавчо (у рамковій формі) рассмативаются основні положення, що стосуються цілей освіти, його структури, організації, типів загальноосвітніх установ. Законодавчі умови забезпечують реалізацію освітньої політики, взаємодію встановлених прийнятих регуляторів, вимог і свобод. Встановлюються норми сертифікації освіти, відповідальності учасників освіти, управління освітою в умовах розширення прав і обов'язків
<<--- on-line translation is limited --->>