Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In generral books can be divided into two main groups fiction and nonfiction.
Fiction books contain made-up stories non-ficton books are books that give facts.In ancient times books were written by hand and few copies were made.Sometimes several men were needed to copy a book as the work was slow.For many years the number of books in the world was very small.Only a few peoplehad copies of them to read and stude.

По-украински

У generral книгах може бути ділив на два вигадку головних груп і документальну літературу.
Книги вигадки містять вигадані non-ficton книги історій - книги, які дають факти.У древніх книгах часів були написані ручним способом і декілька копій було зроблено.Іноді декілька чоловіків було потрібно, щоб копіювати книгу, оскільки робота була повільна.Впродовж багатьох років число книг у світі було дуже маленьким.Тільки декілька peoplehad копій їх, щоб читати і stude.