Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього договору роботу, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
1.2. Предметом договору є результати робіт по створенню і розробці окремих програмних модулів і блоків, інформаційних баз даних і/або самостійних інформаційно-довідкових комп'ютерних систем (далі по тексту іменуються Програмним забезпеченням або ПЗ).
1.3. Основні технічні вимоги до ПЗ викладені в Додатку 1, який є невід'ємною частиною даного Договору.
1.4. Строк виконання робіт за договором складає 12 календарних місяців з моменту підписання даного договору сторонами.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ЗДАЧІ РОБІТ
2.1. Роботи ведуться поетапно відповідно до завдань Замовника. На кожному етапі створюються закінчені програмні модулі з конкретними функціональними властивостями або інформаційними базами даних, у відповідності з планом робіт або завданнями-характеристиками, які є невід'ємними частинами даного договору.
2.2. Сторони

По-украински

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобів' язується на власний ризик виконати відповідно до умів цього договору роботові, а Замовник зобів' язується прийняти та оплатити її.
1.2. Предметом договору є результати робіт по створенню і розробці окремих програмних модулів і блоків, інформаційних баз даних і/або самостійних інформаційно - довідкових комп'ютерних систем(далі за текстом іменуються Програмним забезпеченням або ПЗ).
1.3. Основні технічні вимоги до ПЗ викладені в Додатку 1, який є невід'ємною частиною даного Договору.
1.4. Рядків виконання робіт за договором складає 12 календарних місяців з моменту підписання даного договору сторонами.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ЗДАЧІ РОБІТ
2.1. Роботи ведуться поетапно відповідно до завдань Замовника. На шкірному етапі створюються закінчені програмні модулі з конкретними функціональними властивостями або інформаційними базами даних, у відповідності з планом робіт або завданнями-характеристиками, які є невід'ємними частинами даного договору.
2.2. Сторони