Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В-пятых: функционируя в условиях рыночного регулирования хозяйственные системы, независимо от размеров и форм собственности могут стать восприимчивыми к новейшим научно-техническим разработкам, постоянно следить за технологическим и организационным обновлением хозяйства, ибо без такого невозможно выжить в конкурентной борьбе.

По-украински

По-п'яте: функціонуючи в умовах ринкового регулювання господарські системи, незалежно від розмірів і форм власності можуть стати сприйнятливими до новітніх науково-технічних розробок, постійно стежити за технологічним і організаційним оновленням господарства, бо без такого неможливо вижити в конкурентній боротьбі.