Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Комплексність має на увазі єдність моральних і матеріальних, колективних і індивідуальних стимулів, значення яких залежить від системи підходів до управління персоналом, досвіду і традицій підприємства. Комплексність припускає також наявність антистимулів

По-английски

Complexity means unity of moral and material, collective and individual stimuli, the value of that depends on the system of going near a management, experience and traditions of enterprise, a personnel. A complexity assumes the presence of antistimuli also