Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The owner of a business may keep his or her owns books of account and feels no need to have them examined by an auditor. Nowadays, however, it is generally accepted that every business should be audited. Auditors can help the business set up a reliable accounting system. They can also ensure that all transactions have been actually and properly recorded. They can also discover whether nonexistent transactions have been entered in the books. Even in a small business, mistakes in the books of account can lead to a business failure. Management must act upon the information in the financial records; the auditor ensures that this information is accurate, adequate, and accessible.

По-украински

Власник бізнесу, можливо, тримає його або її володіє журналами бухгалтерського обліку і не відчуває ніякої необхідності дослідити їх аудитором. Нині, проте, загальноприйнято, що кожен бізнес треба перевірити. Аудитори можуть допомогти бізнесу встановити надійну систему бухобліку. Вони можуть також гарантувати, що усі угоди були фактично і належним чином записав. Вони можуть також виявити чи неіснуючі угоди були введені в книги. Навіть в малому бізнесі, помилки в журналах бухгалтерського обліку можуть призводити до ділової відмови. Управління повинне діяти на інформації у фінансових записах; аудитор гарантує, що ця інформація точна, адекватна, і доступний.