Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

International cooperation in the phytosanitary sphere between Ukraine and the EU member states is performed within framework of concluded bilateral intergovernmental and interagency treaties on cooperation in the sphere of plant quarantine which are important link of cooperation and provide clear regulation of phytosanitary legislation between states, coordination of public activities when detecting, localizing and exterminating quarantine organisms, contribute to time saving for conducting phytosanitary control of regulating objects when crossing state border.

Ukraine is a member of a number of international organizations such as: International Plant Protection Convention, European and Mediterranean Plant Protection Organization, and national phytosanitary regulation is carried out in line with provisions of WTO/SPS Agreement, Directive 2000/29 of the Council of the European Union of 08.05.2000 and international standards on phytosanitary activities.

Phytosanitary regulation in

По-украински

Міжнародна співпраця в phytosanitary сфері між Україною і країнами-учасниками ЄС виконується в межах структури укладених двосторонніх міждержавних і міжвідомчих договорів на співпраці в сфері карантину установки які важливі зв'язуються співпраці і забезпечують ясне регулювання phytosanitary законодавства між державами, координація громадської діяльності, виявляючи, локалізуючи і винищуючи карантинні організми, сприяють до вказаного строку збереженню для phytosanitary контролю регулюючий об'єкт, що проводить, перетинаючи державний кордон.

Україна входить до складу ряду міжнародних організацій як наприклад: Угода Захисту Міжнародної Установки, Організація Захисту Європейської і Середземної Установки, і національне phytosanitary регулювання здійснюється відповідно до положень НАДЗВУКОВОЇ Угоди СОТ/, Директива 2000/29 Ради Євросоюзу 08.05.2000 і міжнародних стандартів на phytosanitary діяльності.

Phytosanitary регулювання в