Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Он бесстрашно принимает на себя командование «Пилигримом», который не только остался без капитана, но и находился в стороне от обычных морских путей. Дик думал о том, что должен доставить миссис Уэлдон и ее сына до ближайшего порта, где они будут в безопасности.
Однако из-за происков подлеца Негоро путники сбиваются с пути и вместо берега Америки попадают в Африку, где на каждом шагу их подстерегает опасность. И снова юный герой, не позволяя себе поддаваться панике, находит выход из трудного положения. Он старается придумать способ добраться до берега, который таил бы в себе меньше опасностей для его спутников. Но на пути их подстерегают новые испытания. Путники попадают в плен к работорговцам, где и сами превращаются в рабов. И даже в этой нелегкой ситуации Дик Сэнд придумывает план спасения. «Юный моряк переходил от отчаяния к надежде. Но благодаря своей энергичной натуре он не поддавался унынию и готов был воспользоваться малейшей возможностью, которая могла ему представиться». И

По-украински

Він безстрашно переймає на себе командування "Пілігримом", який не лише залишився без капітана, але і знаходився в стороні від звичайних морських шляхів. Дік думав про те, що повинен доставити місіс Уэлдон і її сина до найближчого порту, де вони будуть у безпеці.
Проте із-за підступів негідника Негоро подорожні збиваються з шляху і замість берега Америки потрапляють в Африку, де на кожному кроці їх підстерігає небезпека. І знову юний герой, не дозволяючи собі піддаватися паніці, знаходить вихід із скрутного становища. Він намагається придумати спосіб дістатися до берега, який таїв би в собі менше небезпек для його супутників. Але на шляху їх підстерігають нові випробування. Подорожні потрапляють в полон до работорговців, де і самі перетворюються на рабів. І навіть в цій нелегкій ситуації Дік Сэнд придумує план порятунку. "Юний моряк переходив від відчаю до надії. Але завдяки своїй енергійній натурі він не піддавався смутку і готовий був скористатися щонайменшою можливістю, яка могла йому представитися". І