Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Выдача свидетельства о праве на наследство

Перечень необходимых документов

* Нотариусу предоставляются исключительно оригиналы документов!

1. Паспорт

2. Идентификационный номер по ГРФЛ

3. Правоустанавливающий документ на движимое или недвижимое имущество, если наследуется транспортное средство то требуется свидетельство на транспортное средство обязательно с отметкой о снятии с регистрации для унаследования

4. При унаследовании земли или транспортных средств, нормативная денежная

5. При унаследовании земли без отчуждения дома, справки об отсутствии строений из БТИ и местного совета

6. При унаследовании земли по государственному акту в котором отсутствует кадастровый номер, то требуется справка из земельных ресурсов о присвоении кадастрового номера

7. При унаследовании жилого недвижимого имущества, форма № 3 и форма №2 с ЖЕКа

8. При унаследовании земли, справка об ограничениях с земельных ресурсов

9. При унаследовании недвижимого имущества(кроме земли), справка-характеристика с Бюро

По-украински

Видача посвідчення про право на спадок

Перелік необхідних документів
* Нотаріусові надаються виключно оригінали документів!
1. Паспорт
2. Ідентифікаційний номер по ДРФО
3. Документ, що встановлює право, на рухоме або нерухоме майно, якщо наслідує транспортний засіб те потрібно свідоцтво на транспортний засіб обов'язково з відміткою про зняття з реєстрації для того, що успадкувало
4. При тому, що успадкувало землі або транспортних засобів, нормативна грошова
5. При тому, що успадкувало землі без відчуження будинку, довідки про відсутність будов з БТИ і місцевої ради
6. При тому, що успадкувало землі по державному акту в якому відсутній кадастровий номер, то потрібно довідку із земельних ресурсів про привласнення кадастрового номера
7. При тому, що успадкувало житлового нерухомого майна, форма № 3 і форма №2 з ЖЕКа
8. При тому, що успадкувало землі, довідка про обмеження із земельних ресурсів
9. При тому, що успадкувало нерухомого майна(окрім землі), довідка-характеристика з Бюро