Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Geriatrics is a sub-specialty of internal medicine and family medicine that focuses on health care of elderly people.[1] It aims to promote health by preventing and treating diseases and disabilities in older adults. There is no set age at which patients may be under the care of a geriatrician, or physician who specializes in the care of elderly people. Rather, this decision is determined by the individual patient's needs, and the availability of a specialist.

По-украински

Геріатрія - під-особливість внутрішньої медицини і сімейної медицини, яка зосереджується на охороні здоров'я літніх людей.[1] Це прагне просувати здоров'я, запобігаючи і розглядаючи хвороби і нездатність у старших дорослих. Немає ніякого віку набору, в якому пацієнти, можливо, є під відходом за geriatrician, або лікарем, хто спеціалізується у відході за літніми людьми. Швидше, це рішення визначають потреби пацієнта індивідуума, і придатність фахівця.