Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

TSC Retail — единое решение для вашего банка

Сейчас перед каждым банком стоит важная задача минимизации издержек на обслуживание клиентов, а также выстраивание персонализированных процессов при массовом обслуживании розничных клиентов. Для этого необходимо предоставить сотрудникам филиалов и отделений единый интерфейс, который позволит производить все возможные банковские операции, независимо от программного продукта, который их поддерживает (процессинговая система, АБС и т.д.). Также в момент, когда клиент находится в отделении, работники банка должны иметь максимально полную информацию по нему для организации кросс-продаж. Компания «Техносерв Консалтинг» предлагает для решения этих задач продукт TSC Retail.

TSC Retail — это единое фронт-офисное приложение «Техносерв Консалтинг» для финансовых институтов

В большинстве банках отсутствует единое универсальное приложение, с которым могли бы работать все сотрудники при взаимодействии с клиентом. Чаще всего используется несколько

По-украински

TSC Retail - єдине рішення для вашого банку

Зараз перед кожним банком стоїть важливе завдання мінімізації витрат на обслуговування клієнтів, а також вибудовування процесів, що персоналізуються, при масовому обслуговуванні роздрібних клієнтів. Для цього необхідно надати співробітникам філій і відділень єдиний інтерфейс, який дозволить робити усі можливі банківські операції, незалежно від програмного продукту, який їх підтримує (процесингова система, АБС і так далі). Також в мить, коли клієнт знаходиться у відділенні, працівники банку повинні мати максимально повну інформацію по ньому для організації кросс-продаж. Компанія "Техносерв Консалтинг" пропонує для вирішення цих завдань продукт TSC Retail.

TSC Retail - цей єдиний фронт-офисное додаток "Техносерв Консалтинг" для фінансових інститутів

У більшості банках відсутнє єдине універсальне застосування, з яким могли б працювати усі співробітники при взаємодії з клієнтом. Найчастіше використовується декілька