Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В связи с этим в задачи менеджмента входит
обеспечение автоматизации производства и переход к использованию работников, обладающих высокой квалификацией;
стимулирование работы сотрудников фирмы путем создания для них лучших условий труда и установление более высокой зарплаты;
постоянный контроль за эффективностью деятельности фирмы, координация работы всех подразделений фирмы;
постоянный поиск и освоение новых рынков.

По-украински

У зв'язку з цим в завдання менеджменту входить
забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання працівників, що мають високу кваліфікацію;
стимулювання роботи співробітників фірми шляхом створення для них кращих умов праці і встановлення більш високої зарплати;
постійний контроль за ефективністю діяльності фірми, координація роботи усіх підрозділів фірми;
постійний пошук і освоєння нових ринків.