Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

АНКЕТА

Уважаемые старшеклассники! Предлагаем Вам ответить на анкету по проблемам профилактики отклоняющегося поведения молодежи. Анкета является анонимной. При ответах на вопросы просим Вас быть искренними и ответственными. Из предложенных вариантов ответов выберите наиболее близкий Вам.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

1.Укажите свой пол.

2.Укажите свой возраст.

3.Состоите ли Вы на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних или на внутришкольном учете: да, нет.

4.Что, по-Вашему, включает в себя понятие «ассоциальное» или «отклоняющееся» от нормы поведение_____________________________________________________

5.Продолжите фразу «Я отрицательно отношусь к

А) курению З) подростково-молодежному рэкету

Б) употреблению алкоголя и) воровству

В) употреблению наркотиков к) обману, мошенничеству

Г) прогулам в школе л) изнасилованию

Д) сквернословию

По-украински

АНКЕТА

Шановані старшокласники! Пропонуємо Вам відповісти на анкету по проблемах профілактики поведінки молоді, що відхиляється. Анкета є анонімною. При відповідях на питання просимо Вас бути щирими і відповідальними. Із запропонованих варіантів відповідей виберіть найбільш близький Вам.
Заздалегідь дякуємо Вам за співпрацю!

1.Вкажіть свою підлогу.
2.Вкажіть свій вік.
3.Чи полягаєте Ви на обліку в Інспекції у справах неповнолітніх або на внутрішньошкільному обліку: так, немає.
4.Що, по-вашому, включає поняття " ассоциальное" або " поведінка_____________________________________________________, що відхиляється" від норми
5.Продовжте фразу "Я негативно відношуся до
А) палінню З) підлітково-молодіжному рекету
Б) вживанню алкоголю и) крадійству
В) вживанню наркотиків к) обману, шахрайству
Г) прогулам в школі л) згвалтуванню
Д) лихослів'ю