Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Музыку Пуччини писал быстро, но урывками : его постоянно отвлекали поездки за границ . Мешало и новое увлечение композитора – автоспорт. Надолго выбивала его из колеи серьезная автомобильная авария, которую он потерпел зимой 1903 года.

Выздоровление оказалось мучительным: несколько месяцев пришлось пролежать в постели. Вынужденное бездействие страшно угнетало Пуччини.

Почувствовав себя в состоянии писать , композитор с отличным настроением начал продолжать прерванную работу.

Постановка оперы была приурочена к традиционному карнавалу в Милане.17 февраля 1904 года состоялась премьера .Важно отметить,что этот год был одним из самых тяжелых периодов в жизни Пуччини. Зал был битком набит. На спектакле присутствовали влиятельные лица и представители музыкальной общественности , среди них и Масканьи.

Одну из лож целиком занимала семья Пуччини; так как композитор был почти уверен в успехе, то он пригласил не только жену и детей, но и своих сестер, которые специально приехали из Лукки .

Первый акт прошел с холодком . Занавес опустился при полном молчании зала. Кое-кто начал аплодировать , но поддержки не встретил . Во втором акте враждебное настроение публики определилось окончательно: з якоюсь люттю публіка напала на оперу; здавалося, навіть недавні прихильники Пуччіні хотіли стерти в пам’яті самий спогад про запальність вчорашніх оплесків.

По-украински

Музыку Пуччини писав швидко, але уривками: його постійно відволікали поїздки за меж . Заважало і нове захоплення композитора - автоспорт. Надовго вибивала його з колії серйозна автомобільна аварія, яку він потерпів взимку 1903 року.

Одужання виявилося тяжким: декілька місяців довелося пролежати в ліжку. Вимушена бездіяльність страшно пригноблювала Пуччини.

Відчувши себе в змозі писати, композитор з відмінним настроєм почав продовжувати перервану роботу.

Постановка опери була приурочена до традиційного карнавалу в Мілані.17 лютого 1904 року відбулася прем'єра .Важливо відмітити, що цей рік був одним з найважчих періодів в житті Пуччини. Зал був битком набитий. На спектаклі були присутніми впливові особи і представники музичної громадськості, серед них і Масканьи.

Одну з лож цілком займала сім'я Пуччини; оскільки композитор був майже упевнений в успіху, то він запросив не лише дружину і дітей, але і свої сестри, які спеціально приїхали з Лукки .

Перший акт пройшов з холодком . Завіса опустилася при повному мовчанні залу. Дехто почав аплодувати, але підтримки не зустрів . У другому акті ворожий настрій публіки визначився остаточно: з якоюсь люттю публіка напала на оперу; здавалося, навіть недавні прихильники Пуччіні хотіли стерти в пам' яті самий спогад про запальність вчорашніх оплесків.