Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Большой Каньон в США
Март-31-2011 Автор: admin

Большой каньон в США – один из глубочайших каньонов в мире и самых необычных геологических объектов нашей планеты. В нем можно обнаружить 4 геологических эры Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал. Каньон считается одним из лучших примеров эрозии почв. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд-Каньон. Прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона – 446 км., ширина на уровне плато колеблется от 6 до 29 км., на уровне дна – менее километра, а глубина – до 1600 м.!


Большой Каньон фото


Каньон формировался в течение примерно 10 млн. лет: равнина, по которой текла Колорадо, вздымалась под действием подземных сил, а водный поток постепенно врезался в плато, вымывая достаточно мягкие породы каньона – известняки, песчаники и сланцы. Сейчас на дне ущелья уже выступили самые древние породы –

По-украински

Великий Каньйон в США
Березня-31-2011 Автор: admin

Великий каньйон в США - один з якнайглибших каньйонів у світі і самих незвичайних геологічних об'єктів нашої планети. У нім можна виявити 4 геологічних ери Землі, різноманітність скель і печер, що містять багатий геологічний, біологічний і археологічний матеріал. Каньйон вважається одним з кращих прикладів ерозії грунтів. Знаходиться на плато Колорадо, штат Арізона, США, на території національного парку Гранд-каньйон. Прорізає річкою Колорадо в товщі вапняків, сланців і піщаників. Довжина каньйону - 446 км., ширина на рівні плато коливається від 6 до 29 км., на рівні дна - менше кілометра, а глибина - до 1600 м.!


Великий Каньйон фото


Каньйон формувався в течію приблизно 10 млн. років : рівнина, по якій текла Колорадо, здіймалася під дією підземних сил, а водний потік поступово врізався в плато, вимиваючи досить м'які породи каньйону - вапняки, піщаники і сланці. Зараз на дні ущелини вже виступили найдревніші породи -