Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Russia is one of the most industrialized of the former Soviet republics. However, years of very low investment have left much of Russian industry antiquated and highly inefficient. Besides its resource-based industries, it has developed large manufacturing capacities, notably in machinery. Russia inherited most of the defense industrial base of the Soviet Union, so armaments are the single-largest manufactured goods export category for Russia. Efforts have been made with varying success over the past few years to convert defense industries to civilian use.

По-украински

Росія - одна з найбільш індустріалізованого з колишніх Радянських республік. Проте, роки дуже низьких інвестицій мають залишив, багато що з Російської промисловості витісняє і надзвичайно неефективний. Окрім його грунтованої на ресурсі промисловості, це розвинуло крупно виробничі місткості, виключно в машині. Росія наслідувала більшість з основи промисловця захисту Радянського Союзу, так озброєння є один-найбільшими експортна категорія промислових товарів для Росії. Зусилля були зроблені над зміною успіху за минулі декілька років, щоб перетворити промисловість захисту на цивільне використання.