Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вступ.

1. Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання.

2. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги.

3. Методика рейтингового оцінювання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

В останні роки у вищих навчальних закладах запроваджується модульно-рейтингова система оцінювання знань. Це зумовлено тим, що діюча чотирибальна система не задовольняє ні викладачів, ні студентів, оскільки в її основі лежить низка недоліків.

Тому важливим є запровадження такої системи аналізу навчальної діяльності студентів, яка сприяла б створенню оптимальних умов для професійної підготовки фахівців. Рейтингова система оцінювання широко використовується у багатьох країнах світу. Навряд чи варто її сліпо копіювати, переносити на наше дидактичне поле, як і чужу систему освіти взагалі, але корисне, прийнятне доцільно запозичити.

У підході до розуміння певного явища, системи варто усвідомити, передусім, вихідні поняття. Вони

По-английски

Entry.

1. Pedagogical terms of application of module-rating technology of studies.

2. Input of the rating-module departmental teaching and her basic advantages.

3. Methodology of rating evaluation.

Conclusions.

Lists of the used literature.

Entries

In recent year the module-rating system of evaluation of knowledge is entered in higher educational establishments. It is predefined by that the operating чотирибальна system dissatisfies neither teachers nor students, as a row of defects lies in her basis.

That is why important is an input of such system of analysis of educational activity of students, that would assist creation of optimal terms for professional preparation of specialists. The rating system of evaluation is widely used in many countries of the world. Hardly it costs her blindly to copy, to carry on our didactics field, as well as stranger system of education in general, but useful, acceptable it is expedient to adopt.

In going it costs to realize near understanding of the certain phenomenon, system, foremost, initial concepts. They