Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Розглянуто вітчизняні та зарубіжні підходи щодо оцінки конкурентних позицій регіонів, наведено порівняльну характеристику деяких зарубіжних методик. Ідентифіковано та узагальнено основні критерії, що використовуються при оцінці конкурентоспроможності регіонів.

По-английски

Home and foreign approaches are considered in relation to the estimation of competition positions of regions, comparative description over of some foreign methodologies is brought. Basic criteria that is used for the estimation of competitiveness of regions are identified and generalized.