Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Довідник лікарських засобів України

ТАМІФЛЮ

Інструкція для медичного застосування

Виробник, країна: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (пакування)/Сенексі САС для Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд/Рош Фарма АГ для Рош Регістрешіон Лімітед, Швейцарія/Франція/Швейцарія/Німеччина/Великобританія

Міжнародна непатентована назва: Oseltamivir

АТ код: J05AH02

Форма випуску: Капсули по 75 мг № 10х1

Діючі речовини: 1 капсула містить: озельтамівір 75 мг у формі озельтамівіру фосфату 98,5 мг

Допоміжні речовини: крохмаль прежелатинізований, повідон К 30, натрію кроскармелоза, тальк, натрію стеарилу фумарат;

оболонка: желатин, барвник заліза оксид червоний (Е 172), барвник заліза оксид жовтий (Е 172), барвник заліза оксид чорний (Е 172), титану діоксид (Е 171), печатна краска

Фармакотерапевтична група: Противірусні препарати

Показання: Лікування грипу

У дорослих та дітей старше 1 року, у яких наявні симптоми, характерні для грипу, під час циркуляції вірусу грипу. Ефективність препарату продемонстрована на початку лікування протягом двох днів після появи симптомів. Дане показання базується на клінічних дослідженнях грипу, з переважним розповсюдженням грипу типу А.

Лікування дітей віком 6 - 12 місяців під час пандемії грипу.

Профілактика грипу

Профілактика грипу у дорослих та дітей старше 1 року після контакту з особою з клінічно діагностованим грипом під час циркуляції вірусу грипу;

- питання про застосування Таміфлю з метою профілактики грипу необхідно вирішувати в кожному конкретному випадку, враховуючи обставини та зважаючи на групу пацієнтів, якій потрібен захист. У виключних ситуаціях (наприклад, у разі неспівпадання між циркулюючим вірусом грипу та вірусом грипу, проти якого проводилась вакцинація, та під час пандемії) сезонна профілактика може проводитись у дітей старше 1 року.

Застосування Таміфлю не замінює вакцинацію проти грипу.

Застосування противірусних засобів для лікування та профілактики грипу повинне базуватися на офіційних рекомендаціях. Рішення про застосування противірусних засобів для лікування та профілактики слід приймати з урахуванням характеристик циркулюючих вірусів грипу та впливу захворювання в різних географічних регіонах та групою пацієнтів.

Базуючись на обмежених фармакокінетичних даних та даних з безпеки, Таміфлю може застосовуватись у дітей віком від 6 до 12 місяців для лікування протягом пандемії грипу. Для того,

щоб впевнитись у потенційній користі від застосування Таміфлю, дітям віком від 6 до 12 місяців, лікарю необхідно прийняти до уваги патогенність циркулюючого штаму та стан дитини.

Умови відпуску: за рецептом

Терміни зберігання: 5р,

7 років - на випадок пандемії

Номер реєстраційного посвідчення: Р.01.01/02651

Термін дії посвідчення: з 07.02.2006 по 07.02.2011

Наказ МОЗ: 596 від 21.07.2010

По-русски

Справочник лекарственных средств Украины

ТАМИФЛЮ

Производитель, страна: Ф. Хоффманн-ля Рош Лтд (упаковка)/Сенексі САС для Ф. Хоффманн-ля Рош Лтд/Рош Фарма АГ для Рош Регістрешіон Лімітед, Швейцария/Франция/Швейцария/Германия/Великобритания

Международное непатентованное название: Oseltamivir

АО код: J05AH02

Действующие вещества: 1 капсула содержит: озельтамівір 75 мг в форме озельтамівіру фосфата 98,5 мг

Вспомогательные вещества: крахмал прежелатинізований, повідон К 30, натрию кроскармелоза, тальк, натрию стеарилу фумарат;

оболочка: желатин, краситель железа оксид красен (Е 172), краситель железа оксид желт (Е 172), краситель железа оксид черный (Е 172), титану диоксид (Е 171), краска печати

Фармакотерапевтична группа: Противовирусные препараты

Показание: Лечение гриппа

У взрослых и детей старше в 1 году, в которых имеющиеся симптомы, характерные для гриппа, во время циркуляции вируса гриппа. Эффективность препарата продемонстрирована в начале лечения в течение двух дней после появления симптомов. Данное показание базируется на клинических исследованиях гриппа, с подавляющим распространением гриппа типа А.

Лечение детей возрастом 6 - 12 месяцев во время пандемии гриппа.

Профилактика гриппа

Профилактика гриппа у взрослых и детей старше в 1 году после контакта с лицом с клинически диагностированным гриппом во время циркуляции вируса гриппа;

- вопрос о применении Тамифлю с целью профилактики гриппа необходимо решать в каждом конкретном случае, учитывая обстоятельства и принимая во внимание группу пациентов, которой нужна защита. В исключительных ситуациях (например, в случае неспівпадання между циркулирующим вирусом гриппа и вирусом гриппа, против которого проводилась вакцинация, и во время пандемии) сезонная профилактика может проводиться у детей старше в 1 году.

Применение Тамифлю не заменяет вакцинацию против гриппа.

Применение противовирусных средств для лечения и профилактики гриппа должно базироваться на официальных рекомендациях. Решение о применении противовирусных средств для лечения и профилактики следует принимать с учетом характеристик циркулирующих вирусов гриппа и влияния заболевания в разных географических регионах и группой пациентов.

Базируясь на ограниченных фармакокінетичних данных и данных из безопасности, Тамифлю может применяться у детей в возрасте от 6 до 12 месяцев для лечения в течение пандемии гриппа. Для того

чтобы удостовериться в потенциальной пользе от применения Тамифлю, детям в возрасте от 6 до 12 месяцев, врачу необходимо принять к сведению патогенность циркулирующего штамма и состояние ребенка.

Условия отпуска : за рецептом

Сроки хранения : 5р

7 лет - на случай пандемии

Номер регистрационного удостоверения : Р. 01.01/02651

Срок действия удостоверения : с 07.02.2006 по 07.02.2011

Приказ МОЗ : 596 от 21.07.2010