Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

При нерациональной (авантюристской) политике менеджмента персонала руководство организации не имеет качественного диагноза и обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится влиять на нее. Кадровая служба организации, как правило, не владеет средствами прогнозирования кадровой ситуации и диагностики персонала, однако в программы развития организации включает планы кадровой работы, ориентированные на достижение целей, хотя и важных для организации, но не проанализированных с точки зрения изменения ситуации.

По-украински

При нераціональній (авантюристською) політиці менеджменту персоналу керівництво організації не має якісного діагнозу і обгрунтованого прогнозу розвитку ситуації, але прагне впливати на неї. Кадрова служба організації, як правило, не володіє засобами прогнозування кадрової ситуації і діагностики персоналу, проте в програми розвитку організації включає плани кадрової роботи, орієнтовані на досягнення цілей, хоча і важливих для організації, але не проаналізованих з точки зору зміни ситуації.