Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Под руководством Юдина Свиридов всего за два месяца написал свою первую курсовую работу – вариации для фортепиано. Они до сих пор известны среди музыкантов и используются как учебный материал. В классе Юдина Свиридов пробыл около трёх лет. За это время он написал много разных сочинений, но самым известным стал цикл из шести романсов на стихи Пушкина. Они были напечатаны и вошли в репертуар таких известных певцов, как С. Лемешев и А. Пирогов.
Однако недоедание и напряжённая работа подорвали здоровье юноши, ему пришлось прервать учёбу и уехать на некоторое время в Курск, на родину. Набравшись сил и укрепив здоровье, летом 1936 года Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию и стал лауреатом именной стипендии имени А. Луначарского. Первым его педагогом там был профессор П. Рязанов, которого через полгода сменил Д. Шостакович.
Под руководством своего нового наставника Свиридов завершил работу над фортепианным концертом, премьера которого состоялась во время декады

По-украински

Під керівництвом Юдіна Свиридов всього за два місяці написав свою першу курсову роботу - варіації для фортепіано. Вони досі відомі серед музикантів і використовуються як учбовий матеріал. У класі Юдіна Свиридов пробув близько трьох років. За цей час він написав багато різних творів, але найвідомішим став цикл з шести романсів на вірші Пушкіна. Вони були надруковані і увійшли до репертуару таких відомих співаків, як С. Лемешев і А. Пирогів.
Проте недоїдання і напружена робота підірвали здоров'я юнака, йому довелося перервати навчання і поїхати на деякий час в Курськ, на батьківщину. Набравшись сил і зміцнивши здоров'я, влітку 1936 року Свиридов поступив в Ленінградську консерваторію і став лауреатом іменної стипендії імені А. Луначарского. Першим його педагогом там був професор П. Рязанов, якого через півроку змінив Д. Шостакович.
Під керівництвом свого нового наставника Свиридова завершив роботу над фортепіанним концертом, прем'єра якого відбулася під час декади