Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Основними формами застосування криміналістичної техніки є:
• використання науково-технічних засобів оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових заходів;
• застосування науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій;
• використання науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час відповідних досліджень;
• застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду.

Криміналістична техніка розвивається в трьох основних напрямах:
оперативно-слідча, науково-дослідна, профілактична. Кожний з напрямів передбачає розробку не тільки відповідних приладів, пристосувань, інструментів, матеріалів, а й найефективніших прийомів, методів використання науково-технічних

По-русски

Основными формами применения криминалистической техники являются:
- использование научно-технических средств оперативными работниками при проведении оперативно-разыскных мероприятий;
- применение научно-технических средств следователями при проведении следственных действий;
- использование научно-технических средств специалистами и экспертами во время соответствующих исследований;
- применение научно-технических средств участниками судебного разбирательства.

Криминалистическая техника развивается в трех основных направлениях:
оперативно-следственная, научно-исследовательская, профилактическая. Каждый из направлений предусматривает разработку не только соответствующих приборов, приспособлений, инструментов, материалов, но и самых эффективных приемов, методов использования научно-технических