Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

while farming methods vary,traditional manipulated ''agroecosystems'' generally differ from natural ecosystems in several ways.whereas conventional farming generally involves maintenance at an early successional state,monoculture,crops generally planted in rows,simplification of biodiversity,intesive tillage, which exposes soil to erosion ,use of genetically modified organisms and articially selected crops,agroecology minimizes these practices if possible.

По-украински

займаючись сільським господарством методи змінюються, традиційні агроекосистеми'', що маніпулюють '', загалом відрізняються від природних екосистем декількома способами.тоді як обумовлене сільське господарство загалом включає підтримку в ранню послідовну державу, монокультуру, збирає урожай загалом насаджено в рядах, спрощенні біологічної варіативної, intesive оранці, яка піддає грунт ерозії, використання генетично змінених організмів і articially вибрало урожаї, agroecology мінімізує ці практики, якщо можливо.