Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


The web is just one of the services that runs on the internet.It is the best known and the most wiculy used information recourse on the internet.The web is a net work of information in the form of hypertext.Hypertext enables the user to move between websites bu means of links.A website consites of one or many web pages.They are written on a special programming language called Hyper Text Mark UP Language.The main page of a website is the home page.It may contain a site map or a main menu.

По-украински

Веб - тільки одна з послуг це біжить на інтернеті.Він є краще всього відомо і найбільше wiculy користувався інформаційним зверненням на інтернеті.Веб - мережева робота інформації у формі гіпертексту.Гіпертекст надає можливість користувачеві рухатися між bu засобом вебсайтів зв'язується.Вебсайт consites або багато веб-сторінок.Вони пишуться спеціальною мовою програмування назвав Гіпер Текст Відмічають Мову.Головна сторінка вебсайту - домашня сторінка.Вона, можливо, містить карту місця або головне меню.