Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

One of the oldest building in London in the Tower. For centuries the Tower was used as a fortress, a residence of kings and a prison. The most popular sight in the Tower is the Jewer House which houses the Grown Jewels and other treasures.
The Palace of Westninster is the proper name for the Houses of Parliament. For five hundred years it was the kings palace. Now its the seat of Parliament.
Westminster Abbey is a place, where all the kings and queens of Britain were crowned and after their death buired there. London is famous for its Trafalgar Square. Londun is one of the most beautiful cities in the world.

По-украински

Один з найстарішої будівлі в Лондоні у Вежі. Впродовж століть Вежа була використана як фортеця, резиденція королів і в'язниця. Найпопулярніший зір у Вежі - Хата Jewer, яка заселяє Вирощені коштовні Камені і інші скарби.
Палац Westninster - власне ім'я для Хат Парламенту. Впродовж п'ятисот років це був палац королів. Зараз він місце Парламенту.
Вестмінстерське Абатство - місце, де усі королі і Queens Британії були короновані і після їх передсмертного buired там. Лондон знаменитий його Площею Трафальгара. Londun - одне з міст у світі.