Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


57) бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
58) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

По-русски

57) участвует в проведении социального диалога и взаимодействии со всеукраинскими профессиональными союзами и организациями работодателей по вопросам разрабатывания и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности, охраны труда, осуществления государственного горного присмотра, охраны недр, промышленной безопасности в сфере обращения с взрывными материалами промышленного назначения;
58) осуществляет другие полномочия, определенные законами Украины и положены на нее Президентом Украины.