Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

2.Informal letter of congratulation on the award of a public honour
Dear Charles,
On looking through the Camford Times this morning I came across your name in the New Year Honours List and hasten to add my congratulations to the many you will be receiving.
The award will give pleasure to a wide circle of people who know you and your work. Your services to local industry and commerce over many years have been quite outstanding and it is very gratifying to know that these have now been so suitably rewarded.
Warm regards and best wishes.
Yours as
ever, Norman
Dee


Dear Mr. Fleming,
meny
singcerely,

По-украински

2.Informal лист поздоровлення на нагороді громадської честі
Дорогий Чарльз,
На перегляді Часів Camford сьогодні з ранку я трапився на шляху ваше ім'я в Честі нового року Складають список і поспішають, щоб додати моїх поздоровлень багато ви отримуватимете.
Нагорода принесе задоволення до широкого кола людей, які знають вас і ваша робота. Ваші послуги до місцевої промисловості і торгівлі за багато років були quite видатними і це дуже задоволення, щоб знати, що вони зараз були так відповідно винагороджені.
Теплий привіт і кращі побажання.
Ваш, як
коли-небудь, Норман
Дорогий Фламандець містера Dee


,
meny
singcerely