Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Дойная корова" занимает лидирующее положение в относительно стабильной или сокращающейся отрасли. Поскольку сбыт относительно стабилен без каких-либо дополнительных затрат, то это СХП приносит прибыли больше, чем требуется для поддержания его доли на рынке. Стратегия "дойной коровы" направлена на длительное поддержание существующего положения и оказание финансовой поддержки развивающимся СХП.

По-украински

Дійна корова" займає лідируюче положення у відносно стабільній або такій, що скорочується галузі. Оскільки збут відносно стабільний без яких-небудь додаткових витрат, то це СХП приносить прибутку більше, ніж вимагається для підтримки його долі на ринку. Стратегія "дійної корови" спрямована на тривалу підтримку існуючого положення і надання фінансової підтримки СХП, що розвивається. Основні завдання цих СХП зводяться до пропозиції нових моделей товарів з метою стимулювання лояльних клієнтів до повторних покупок, періодичної реклами", що "нагадує, і цінових