Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A situation much like this often exists in economic markets. For example, all the conditions of pure competition may be met except that the products for sale are not exactly the same. By making its product a little different, a firm may try to attract more customers and take over the economic market. When this happens, the market situation is called monopolistic competition.
The one thing that separates monopolistic competition from pure competition is product differentiation. The differences among the products may be real, or imaginary. If the seller can differentiate a product, the price may be raised a little above the market price, but not too much.

По-украински

Ситуація багато подібно до цього часто існує на економічних ринках. Наприклад, усі умови чистої конкуренції, можливо, є зустрівся за винятком того, що продукція для продажу - не точно те ж. Тим, щоб зробити його продукт маленьким іншим, фірма, можливо, пробує притягнути більше клієнтів і прийняти економічний ринок. Коли це трапляється, ринкова ситуація - зване монопольне змагання.
Та річ, яка відділяє монопольне змагання від чистої конкуренції, - розширення номенклатури продукції. Відмінності серед продукції, можливо, реальні, або уявне число. Якщо торговець може диференціювати продукт, ціна, можливо, є підняв маленький вище за ринкову ціну, але не так вже багато.