Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The pilot pland should be replica of what a large plant will be. It is only in the pilot plant that all chemical changes, processes and technologies can be checked.
A company has to plan its mass-production schedule carefully. If the firm produces too much of a drug, some of it might break down chemically and become worthless before it is sold. The company must also make certain that all batches of the drug have been made correctly. Samples of each batch are inspected. If such checking reveals anerror, the entire batch is either processed again or destroyed.

По-украински

Експериментальний pland має бути точною копією того, чим буде велика установка. Вона знаходиться тільки в дослідній установці, що усі хімічні зміни, процеси і технології можуть бути перевірив.
Компанії доведеться планувати її виробничий для маси графік ретельно. Якщо фірма робить занадто великим від наркотика, деякі з цього, можливо, зламали б хімічно і стають нічим не що стоїть перед тим, як це продаватиметься. Компанія повинна також зробити визначеним, що усі партії наркотика були зроблені правильно. Зразки кожної партії інспектуються. Якщо така перевірка виявляє anerror, повна партія є або обробив знову, або знищив.