Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

c) When the United

Nations was created considerable attention was paid to finding possible means of solving international economic problems.

По-украински

c) , Коли організації об'єднаних націй був створеною значною увагою був виплатив виявленню можливого засобу дозволу міжнародних економічних проблем.